• info@safemotherhood.org.np
  • smnf2066@gmail.com
  • 01-4223013

SMNF Network

Home SMNF Network

S.N. Reg. No./ Date Organization's Name Contact Person Address Ph No. District
2 68/054/055 CEBAC-Nepal Bijaya Kunwar, Pashupati Kunwar 199-Kantipur Marg, Naya Baneshwor, Kathmandu 01-4468796, Achham
1 57/049/050 Ramaroshan Vikas Samaj ? Acham Govinda Bahadur Shah, Jyanu Sharma Sanfe Bagar, Achham 98510-87499, 5539607 (O) Achham
3 113/057/058 Women Awareness Development Society Radhika Bhujel, Ridikot, Achham Achaam Con. Kth.-2041584 Achham
4 26051/052 Mahila Vikas Pariyojana Kalpana Chandra Ridikot-1, Achham 5530371 Achham
5 99/056/057 Innovative Society For Rural Transformation Meghraj Khadaka Safebagar, Achaam 019660502, Achham
6 190/062/63 Community Development Centre Nepal Mr. Kamal Bdr. Kunbar Safebagar, Achham 019-660511 Achham
7 198/062/063 Social In Empowerment Community Development Centre Mr. Ran Singh Bandel Safebagar, Achham 019-660511 Achham
8 217/063/064 Gramin Bikash tatha bal adhikar manch Makkar Bahadur Kuwar Mastamandu ,Achham Achham
9 13/050/51 Gangotri Rural Development Forum Takkar Bahadur Kadayet Chandika -1 Bayelapata Achham 097-629305 Achham
10 88/055/56 Gramin Bikash Tatha Janakalyan Sewa Ram Bahadur shahi Kalika Sthan, Achham 9749000269 Achham
11 38/050/051 Environment Protection & Community Development Center Arghakhanchi (EPCDC) Mr. Hari Bdr. Khadka Sandhikharka-6, Arghakhanchi 077-420023 Arghakhanchi
12 26/060/61 Sustainable Community Development Centre (SCDC) Mr. Gopal Pd. Pandhi Sandhikharga-6, Manchline, Arghakhanchi. 077-420023 Arghakhanchi
13 117/ 63/64 Lumbini Social Development Centre Indra Mani Poudel Sandhikharka-6, Arghakhanchi 077- 420 023 Arghakhanchi
14 103/063/064 Lamp Society Development Center Bir Bahadur Baniya Dibharna 5, Arghakhanchi. 077- 690015 Arghakhanchi
15 49/061/62 Shri Samudayik Jalkanda Yuba Club Bhojraj Acharya Arghakhanchi Arghakhanchi
16 41/061/62 Gramin Sudridhikaran Tatha Bikash Kendra Nepal Nirmal Kumar Belbase Arghakhanchi Arghakhanchi
17 156/064/65 Prabesh Yuba Bikash Kendra Nepal Arghakhanchi Arghakhanchi
18 19/060/61 Nepal Dalit Utthan Sangh Kamal BK Sandhikharka-6, Arghakhanchi 9847107526,077-420145 Arghakhanchi
19 113/063/64 Nepal Chetana Kendra Nirmala Chetri Sandhikharka Arghakhachi 9841375996 Arghakhanchi
20 20/046045 Kalika Yuba Club Dhurba Sharma dhurba25@ntc.np Baghlung
21 Sat Karma Nepal Sita Rama Thapa Right action @g mail.com Baghlung
22 3632057/4/32 Committed Action Team For Change Sabina Sharma Mahendra-Path-2, 977-68520146, Baghlung
23 176/053/054 Mahila Hit Sanrachyan Samuha Sabitri KC Guthi-3, Baglung 2068-20829 Baghlung
24 not available Bhimpokhara Youth Club Baghlung
25 230/2054/7/21 Self Reliant Community Development Organization Sita Sharma Mahendrapath-2, Baglung cycbgl@ntc.net.np 977-68520607, Baghlung
26 123/2052/3/22 Dipjyoti Youth Club, Baglung Ram Bahadur Chatri Paiputhap-5, Baglung 068-520832, Baghlung
27 491/2061/3/25 Aamaa Milan Kendra, Baglung Gyanu Thapa Guthi-3, Baglung 068-520839, Baghlung
28 132/2052/7/12 Dhaulagiri Community Resource Development Centre Sita Sharma Uppalachaur-11, Baglung 977-68-520249, Baghlung
29 221/20546/9 Gaja Youth Club (GYC) Pramananda Kandel parmagyc@yahoo.com 068-52039 (off), Baghlung
30 not clear Chartare Yuba Club (CYC) Chandi Prashad Sharma Ward-2, Baglung 977-68-520146, Baghlung
31 Lahare Pipal Gramin Bikash Club Mahendra Bdr Subedi, Baglung-18 068-521610 Baghlung
32 83/053/054 Social Awareness and Development Association Krishna Singh thagunnan, Baitadi, Patan ? 4 095-520308, 520246 Baitadi
33 177/055/056 Tripureshwor Shanti Samag Bir Singh Thagunna, Parbati Bad Basantapur VDC-7, Baitadi, or Da. Na. Pa.-1, Shahilek, Baitadi 095-520147, 095-52384 Baitadi
34 353/062/63 Public Awareness Development Society Mr. Nagendra Pd. Bhatta, Gurukhola ? 6, Baitadi, 095-690170 Baitadi
35 90/049/50 Snehi Mahila jagaran Kendra Krishna K Pun Dohimandu,Baitadi 9841733066 Baitadi
36 440/65/66 Progressive Group Amar Raj Awasthi Bhumiraj-1 Baitadi 9841689575/9841509174 Baitadi
37 1847/051/52 Bhumeshwor Community Development organization Nepal (BCDO) Keshab Singh Air Siddheshwor VDC Ward no.9 Khojye Baitadi 095-529312 Baitadi
38 GIFT, Bajura Mr. Janak Rokaya Manakot-6, Bajura 097-540317, 014431403 (Ktm) Bajura
39 121/2056/6/19 Rural Development Centre Mr. Khadak Bdr. Saud Kailashmandau-5, Bajura 097-540317 Bajura
40 150/057/5/8 blnt pTyfg ljsf; ;+:yf ;dGjo ;ldlt Mr. Jash Bahadur. B.K. Gauri Bazaar-8, Martadi, Bajura 097-540317 Bajura
41 176/057/12/5 g]kfn ef]6] hghflt ;]jf ;ldlt Mr. Gambhir Singh Gurung Martadi-5, Bajura C/O 097-540323 (District Education Office) Bajura
42 47/053/9/26 Samudayik Bikash Kendra Bajura Mr. Umakanta Pandi Jugada VDC-9 097-540317 Bajura
43 181/058/10/25 Dalit Sashaktikaran Kendra Bajura Mr. Purna Bdr. Sarki Dahakot-6, Raneda, Bajura 097-540317, 541023 Bajura
44 174/057/11/24 Public Utthan center Mr. Gagan Aidi Kalashmandau-4, Malakot, Bajura 097-540317 (PCO) Bajura
45 194/060/9/29 Malika Integrated Social Serivce (MISS-Bajura) Mr. Dirgh Raj Upadhyay, Ms. Sharada Shahi Martadi-3, Ukhadi, Bajura 097-540317 (PCO) 540313 (RBB) Bajura
46 246/063/064 HELP NEPAL Mr. Dev Raj Joshi Kuldevmandu ? 9, Kotwada, Bajura 9841-627224 Bajura
47 65/051/052 Socio-Economic Development Academy(CEDA) Kailash Nath Gupta, Nepalgunj -1, Banke, Dhambogi 081-522379, Banke
48 707/062/63 Service Club Mr. Yagya K. Gurung Bageshwori -1, Khajura Banke 081-560155 Banke
49 552/060/61 Rural Community Development Society Nepal Mr. Salik Ram Giri Bankatawa-9, Lalpur, Banke 081-529318 Banke
50 258/058/59 Jyoti Kunj Cooperative Ltd. Ms. Rita Thapa New Road, Nepalgunj 081-520034 Banke
51 156/062/63 Kalika Multi-purpose Cooperative Ltd. Mr. Mahendra Malla Thakuri Bageshwori-2 Banke 081-560059 Banke
52 516/060/61 Shrrjansil Tole Development Committee Ms. Sarada Kunbar Bageshwori-2, Banke Banke
53 85/056/57 Pushpanjali Women Development Cooperative Ltd. Ms. Munna Niraula Bageshwori-1, Banke 081-560145 Banke
54 45/049/50 Social Awareness Campaign Centre Mr. Kapil Dev Sharma New Road ? 2, Nepalgunj 81520034 Banke
55 Women Utthan Centre Mr. Lok Bdr. Khatri Bageshwori-5, Banke 081-560155 Banke
56 463/059/60 Basis Improvement & Rural Development, Nepal Mr. Krishna Bdr. Gautam Bageshwori-1, Banke 081-560221 Banke
57 581/061/62 Development for Environment Ms. Krishna Yogi Korianpur ? 16, Banke Banke
58 443/059/60 Century Youth Club Kohalpur-2 Banke Banke
59 206/054/55 The Oppressed Community Development Centre Banke
60 369/058/59 Nepal Youth Awareness Banke Banke
61 National Federation of Irrigation Water Users Association Nepal (NFIWUAN) Sitapur-1, Banke Banke
62 Community Women Child Concerned Centre Gosai Gaun ? 13, Banke Banke
63 Helping Organization For Social Development Nepal Banke Banke
64 Banke UNESCO Club Mr. Ravi K. Tuladhar Nepalgunj Municipality-1, Kajur Road, Banke 081-522817 Banke
65 646/062/063 Mount Everest Community Dev. Centre Krishna Bahadur Chand Banke 9748017171 Banke
66 664/062/63 Health Care & Research Centre Manju Shah Banke 9851099595 Banke
67 811/063/064 Nepal Rural Development Forum (NRDF) Mr. Puskhar Bahadur Khadka Nepalgunj , Dhamboji, Banke 9804503547 Banke
68 711/061/62 Social Development Organization Mr. Dipendra Prasad Kalaiya Ward No. 8, Bara 053-550861, Rajesh 9845058886 Dip Bara
69 Human Development Coordination organization Mr. Sudhi Raj Chaudhary Kalaiya, Bara 053-529426 Bara
70 6899/056/57 Human Development & Empowerment Center (HuDEC) Mr. Surendra Prasad Chaudhari Kalaiya-5, Bara 053-550993 Bara
71 825/063/64 Shree Poverty Elimination Org Mr. Surendra K. Chaudhary Inarwasita -2, Matiariya, Bara Bara
72 96/052/53 Star Youth Club Mr. Binod Pd. Shah Bhodha-8, Materiya, Bara 9845037153 Bara
73 275/052/53 Pragatishil Youth Club Mr. Shambhu Shah Teli Banjariya, Bara. 9845066711 Bara
74 823/063/64 Public Awakening Society Mr. Dinesh Kumar Shah Narhi-2, Auniyan. Bara 9845035480 Bara
75 5152/061/62 Women Presure Group Ms. Seema Devi Shah Kalaiya-5, Bara Bara
76 830/063/64 Digo Bikas Bikalpa Yuba Club Mr. Suresh Mahatto Bhabuk Chhata Pipara-6, Bara Bara
77 570/058/059 Dalit Ethnic Uplift Center ? Kalaiya, Bara Mr. Om Prakash Thakur Kalaiya Municipality-6, Bara 053-551665 Bara
78 407/64/65 Single Women Development Centre for Human Right Mangla Shrestha Gulariye Municipality ward-8 Bardia 084-420170/ 420616 Bardia
79 78/052/53 Nari Kalyan Samiti Kalika Tilak Ram Subedi Kalika -5 Bardia 084-692428 Bardia
80 143/054/55 Shiv Shakti Awareness for Rural Association (SHARA) Surendra Chaudhari Naya Gaun-2 Bardia 084-420062 Bardia
81 233/057/58 NGO Coordination Committee Laxman Pd Chaudhari Bardia 084-420617/084420617/ Bardia
82 398/064/65 Creative UNESCO Association Bardia Bijaya Datta Devkota Gulariya Municipality ward No. 6 084-420578 Bardia
83 20/049/50 Geruwa Rural Awareness Association (GRAA) Krishna Jung Shah Gulariya-6,Bardiya 084-420087 Bardia
84 333/062/63 Nepal Youth Society Gulariya-7,Bardiya Bardia
85 131/054/55 Social Movement for Integrated Development Gulariya,Bardiya Bardia
86 15/048/49 Social Youth Motivation Centre Mr. Bal Krish Oli Gulariya,Bardiya 084-20260 Bardia
87 113/053/54 Shreejana Mothers Group Mr. Daya Paudel Gulariya,Bardiya Bardia
88 121/053/54 Dalit Feminist Upliftment Organization Gulariya,Bardiya Bardia
89 255/059/60 Bardiya Rehabilitation Cener of the Disabled Gulariya,Bardiya Bardia
90 92/052/53 Manpur Youth Society (MAYUS) Mr. Shasi Ram B.K. Manpur Tapara-2,Bardiya Bardia
91 405/64/65 Ujyalo Nepal Nabaraj Neupame Neulapur, Ward No 8, Sathdharuwa 084- 692382 Bardia
92 174/2053/1/20 Didi Bahini Sumina Baidhya, Saloni Singh Anamnagar, Kathmandu 011-4226753, 4225012
93 Nepal Red Cross Society, Branch Office Bhaktapur Nuche K. Twayana, Bhaktapur, 977-01-6611661,
94 300/061/062 Abhiyan Nepal Kumar Rai, Chandrama Rai Bhojpur-3, Danda Gaun, Bhojpur, 2121124/ 2230573 Bhojpur
95 594/052/53 Shuva Shree Bikas Kendra Ms. Anjani Shrestha Krishnapur-7, Chitwan 056-523980 Chitwan
96 86/062/63 Social Development and Bio-Diversity Conservation Society ? Nepal Mr. Rajendra Paudel Chitwan 98520-55558 Chitwan
97 27/053/54 Deep Jyoti Mahila Utthan Ms. Geeta Devkota Chitwan 056-561618 Chitwan
98 24/048/49 Ideal Women Development Centre Ms. Mina Kharel Chitwan 056-523771 Chitwan
99 31/060/61 Human Development Council Mr. Babu Ram Puri Chitwan 98520-58188 Chitwan
100 187/054/55 Women Awareness Society Ms. Shova Rijal Chitwan 056-582713 Chitwan
101 179/054/55 Shreejanshil Samaj Mr. Dinesh Koirala Chitwan 98510-73890 Chitwan
102 09/064/065 Someshore Nari Jagaran Kendra Devaki Devkota Bagauda Ward NO 3 4350110 (Tirtha Bhusal) Chitwan
103 211/062/063 Bhageshwor Integrated Development Center Dev Raj Bhandari, Rambha Devi Pandey Amargadhi-5, Dadeldhura or Ganeshpur-4, Dadeldhura 096-420254(Mada Raj Pandey) Daledhura
104 195/061/062 RUWDUC Mr. Rohit Deuba Amargadhi-5, Tuphandada 096-420402 Daledhura
105 99/056/057 Gramin Sudhar Samite Mr. Bharat Nepali Amargadhi-4, Khalanga 096-420380 Daledhura
106 17/050/51 Gramin Sudhar Munch Mr. Siddha Raj Pathak Amargadhi-5, Kirtipur 096-420218 Daledhura
107 171/060/061 Shree Mata Ugratara Bahudeshiya Bikash Kendra Ms. Laxmi Manral Amargadhi-5, Tuphandada 096-420009 Daledhura
108 62/054/055 Samaijee Yuwa Parichalan Kendra Mr. Kailash Pandey Shirsha-5, Dadeldhura 19464111 Daledhura
109 206/061/062 Laligurans Mahila Samuh Mr. Ganga Karki Shirsha-7, Dadeldhura 096-420402 Daledhura
110 208/061/062 RUWDUC, Surjiful Sanstha Ms. Haru Devi Bhul Koteli-5, Dadeldhura 096-420402 Daledhura
111 203/061/062 Ashigram Mahila Milan Sanstha Ms. Tulchi Devi Awosthi Manilek-1, Dadeldhura 096-420402 Daledhura
112 199/061/062 Sarswoti Mahila Utthan Kendra Ms. Sharada Tamrakar Amargadi Municipality-6, Dadeldhura 096-420402 Daledhura
113 209/061/062 Bihani Mahila Ekata Samuha Ms. Gopa Thapa Jogbudha-1, Dadeldhura 096-420402 Daledhura
114 198/061/062 Ashigram Mahila Hinsa Pratikar Sanstha Ms. Yadav Devi Bohara Amargadi Municipality-11, Dadeldhura 096-420402 Daledhura
115 204/061/062 Samaijee Mahila Birudha Hinsa Roktham Samuha Ms. Parvati Saudh Shirsha-6, Dadeldhura 096-420402 Daledhura
116 205/061/062 Dip Mahila Utthan Tatha Ekta Kendra Mr. Yuva Timilsina Jogbudha-7, Dadeldhura 096-420402 Daledhura
117 200/061/062 Mahila Sashaktikaran Samuha Ms. Bishna Karki Amargadi Municipality-7., Pokhara, Dadeldhura 096-420402 Daledhura
118 201/061/062 Lataganyam Mahila Birudha Hinsa Roktham Samuha Mr. Ram Prashad Joshi Ganeshpur-5, Dadeldhura 096-420402 Daledhura
119 202/061/062 Kailpal RUWDUC Mahila Sanstha Ms. Chitra Devi Panaru Ajaymeru-6, Dadeldhura 096-420402 Daledhura
120 207/061/062 Ashigram Mahila Jyoti Samuha ---------- Ashigram-3, Dadeldhura 096-420402 Daledhura
121 127/061/062 Nepal Forum Peace and Development ( NEFPAD ) Khanga Bahadur Maghi, Meena Maghi Rakam Karnali, Dailekh Con. To Narayan Maghi 4430923 Dailekh
122 126/060/061 Sopan Public Library and Study Centre Harihar Singh Rathour Narayan-1, puranobazaar, Dailekh 089-420027, Dailekh
123 128/060/061 Rural Women Rise Centre, Dailekh Meena KC Raniban-8, Kaprikhola, Dailekh 089-420110, Dailekh
124 130/060/061 Women Empowerment Action Forum (WEAF) Dil Kumari Sahi Bindhabasini-3 089-420168, Dailekh
125 38/052/053 Samaj Kalyan Club Resham Bdr. Thapa Narayan-2, Jaharkot, Dailekh Dailekh
126 138/061/062 Society Development Centre (SDC) Bindu Sahi puranobazaar-1, 089-420027 Dailekh
127 no number Dalit Self Relince Society(DSS) Padam Bdr. Sunar kimu gaun-8, Narayan nagarpalika Dailekh
128 17/050/051 Rural Development Service Centre(RDSC) Tika Ram Sharma Narayan Nagarpalika-1, Dailekh 089-420079 Dailekh
129 141/062/063 Dalit Awareness Centre(DAC) Parbati Bisunke Narayan Nagarpalika-1, Dailekh 089-420115, Dailekh
130 103057/058 Sungava Youth Family Bishnu Pr. Sharma Narayan Nagapalika-6, Ganesh Chowk 089-420177, Dailekh
131 119/059/060 Social Improvement Service Centre(SISC) Yem Raj Katuwal Narayan Nagarpalika-5, Dailekh 089-420177 Dailekh
132 59/054/055 Social Service Centre Hira Singh Thapa Rawatkot-1, Dailekh 089-420093, Dailekh
133 123/059/060 Women Awareness Centre(WAC) Sita Rana Thapa Narayan Nagarpalika-1, Dailekh 089-420093, Dailekh
134 11/057/58 Everest Club Krishna Bdr. KC Narayan Nagarpalika-6, 089-420168 Dailekh
135 Nepal Women Community Service Center Ms. Kalpana Neupane Ghorai-11, nwcscdang@yahoo.com 082-560420 Dang
136 3726/062/63 Safe Motherhood Service Centre Deepak Raj Regmi Duruwa-7 Dang, 082-561453 Dang
137 287/055/056 Creational Development Society (CDS) Chet Bahadur Chaudhari Humri Gaun, Tulsipur-6, Dang 082-20126 Dang
138 389/057/58 Rapti Sewa Sangh Ashok Kumar Rai Dang Ward No. 11 082-560180 Dang
139 482/061/62 Bhawan Nirman tatha Sramik Byabasayi Samitee Ram Prasad BishwaKarma Ward No. 11, Gorahi, Dang 082-560555 Dang
140 95/051/52 Nepal Society Development Centre Kanchu Chaudhari Dumri Gaun, -6, Tulsipur, Dang 082-520520 Dang
141 77/051/52 Nepal Gramin Uddar Sangh Mr. Durga Prasad Neupane Urahari VDC -6, Kataha Dang 082-521487 Dang
142 580/062/063 Change Agent's Forum-Nepal (CAF-Nepal) Mr. Ashok Tharu Tulshipur Municipality-5, Tulshipur, Dang 082-521472 Dang
143 582/062/063 Nepal Community Development Organization Mr. Padam Bdr. Bhudathoki, Ms. Gyanu Shah Tribhuvan Nagar Municipality-10, Dang 9841-381856 (Bibek K. Paudel) Dang
144 151/052/053 Gramin Pahuch ra Anusandandhan Sanstha Devendra KC Dang 082-562124 Dang
145 18/047/48 Backward Society Education (BSE) Birbal Chaudhari Tulasipur Dang 082-520312 Dang
146 624 /058/059 Pashshim Mahila Jagaran Samuha Sushila Bom Khanga 5, Darchula 9841325886 Darchula
147 188/ 064/065 Sammunat Samaj ko lagi Prayas Karna Bhahadur Kuwar Pipal Chaudi VDC Ward No 4 9841689876 Darchula
148 122/06/61 Brahma Yuba Club Pulendra Bahadur Karki Hikila 6, Darchula 9841325886 Darchula
149 Contempory Initiative Nanda Bom Khalanga 9841325886 Darchula
150 129/061/062 Navadurga Yuba Club Nanda Bom Darchula 9841325886 Darchula
151 81 /055/056 Jagannath Gramin Bikash sanstha Shyam raj Maha Khamalnga 4, Darchula 099 - 524808 Darchula
152 360/049/050 Samudaik Gramin Bikash Samaj, Darchula Hari Awasthi Khalanga, Darchula 9841325886 Darchula
153 Nari Jagaran Kendra Bhagawati Upreti Bicha Bazaar, Dhading Besi, Dhading 010-520230 (O), 520401, 520556 (Res) 9841-546893 Dhading
154 Environment Journalist Society- Nepal Narayan Bahadur Bhandari Dhading 010-520743, 520442 Dhading
155 583/062/63 Forum for Resource Management Mr. Ram Hari Adhikari Nilkanth-1, Jalbire, Dhading 010-520405, 520565 Dhading
156 401/058/59 Chhalphal Chautari Ms. Sita Adhikari, Mr. Rajendra Pratap Shah Dhading 010-520181, 98510-84880, Dhading
157 52 Fedearation of Community Forest ry Users, Nepal Mrs. Kabita Irani (Upreti) Dhading Dhading
158 084/051/52 Forest Environment Preservation Society Mr. Mohan Bdr. Paudel Nilkanth, Puchhar Bazaar, Dhading 010-520442, Dhading
159 536/061/62 Sanghu Society Development Committee Mr. Mohan Bdr. Kandel Dhading 010-520316 Dhading
160 637/063/64 Public Health Education & Environment Development Society Mr. Rabi Sudan Thapa Bhumesthan-8, Dhading 9841-415944 Dhading
161 6/046 Society Of Local Volunteers' Effort (SOLVE) Mrs. Krishna Shrestha, Mr. Rajendra B. Pradhan? Dhankuta-6 Dhankuta
162 195/057/58 Sahayatri Nepal Indira Ghale Dhankuta 9841258352 Dhankuta
163 925 u|fld0f ;]jf s]Gb| Soura Shah, Chandeshwor Shah Kathmandu, Asan 041-524292, 4251642 Dhanuska
164 739/256/057 Nepal Dalit Women Society Centre Raghunath Das, Pramila Devi Das Janakpurdham-11, Dhanusha 041-526767, Dhanuska
165 1013/061/062 Mercy Nepal Satendra Kumar Nidhi, Nagarain-3, Dhanusha 041-523795, Dhanuska
166 1073/061/062 Jana Kalyan Sewa Samitee Bijaya Kumar Sahani, Paudeshwor-5, Janakpur, Dhanusha 041-523161, Dhanuska
167 ?281/052/053 Social Development, Evil Custom Eradication And Environment Conservation Forum Johan Raj Dhakal Rajual, Janakpur-14, Dhanusha 041-523603, 523601 Dhanuska
168 ?390/053/054 Support Nepal Mrs. Roshana Khadka Bishwokarma Chowk, Janakpur, Dhanusha 977-41-521863 Dhanuska
169 1172/063/64 Peoples' Inspiration Centre Ms. Manjula K. Shah Janakpurdham-13, Dhanusha 041-521301 Dhanuska
170 446/053/054 Society for Environment & National Development (SEND) Mr. Siyaram Roy Janakpur Municipality-9, Dhanusha 041-520335, 523045 Dhanuska
171 1212/063/64 People Promote Centre (Central Office) Kamlesh Kumar Mandal Dhanusha 041-526130, 9844029384 Dhanuska
172 1026/061/62 Development Nepal Jayabir Shah Janakpur-4 Dhanusha 9844037633 Dhanuska
173 107/049/50 Mahila Bikash Sewa Kendra Shanta Koirala Dhanusha 41521668 Dhanuska
174 People Service Society Nepal Kamlesh Kumar Mandal Dhanusha 9844029384 Dhanuska
175 Sona Mai Yuba Club Dhanusha Dhanuska
176 Gaw Bikash Manch Dhanusha Dhanuska
177 118/050? Janaki Women Awareness Society Tulsha Acharya Ramanandachock, Janakpur-8, Dhanusha 041-523576, 520652 Dhanuska
178 107/049/050? Women Development Service Centre Shanta Koirala Uttampur, Janakpur-4, Dhanusha 041-521668 Dhanuska
179 506/054/055? Rural Development Foundation Bishnu Kunwar Pidarichowk, Janakpur-9, Dhanusha 041-524971 Dhanuska
180 172/054/055 Shree Bhimeshwor Community Development Institute Shanta Krishna Shrestha, Lal-Bhairab Tol, 049-420379, Dolakha
181 ;fd'bflos jftfj/0f lzIff tyf hgr]tgf u|fld0f ljsf; ;+:yf Naba Raj Neupane Dolakha
182 nfoG; Snj ckm bf]Nvf Malla Maske Dolakha
183 ;[hglzn dlxnf z;lQms/0f ;dfh pTyfg ;d"x Srijana Subedi Dolakha
184 u|fld0f jftfj/0f ;'wf/ ;dfh Dolakha
185 ;[hglzn dlxnf ;r]tgf s]Gb| Dolakha
186 g]kfn afn ;+u7g Jyoti Shrestha Dolakha
187 Seto Guras Bal Bikash Sewa Dolakha Dolakha
188 38/054/55 Women And Destituted Castes Rivoking Forum Mr. Chandra Bdr. Shahi Dunai, Dolpa 087-550126 Dolpa
189 No. not clear Rural Development Service Centre Bhakta Bdr. Balayar Tiltali-9, Doti, Or 01-5542040 Fax Doti
190 232/061/062 Mahila Shakti Nepal Maya Kunbar Sana Guan-8, Nuwakot, Doti. 094-420573 Doti
191 222/060/061 Garima Samaj Nepal, (GSN) Lal Bdr. Bogati Silgadhi-1, Doti 094-420224/420265, Doti
192 112/056/057 Development Group Nepal Lal Bdr. Thapa Duad-6, Doti 094-420176, Doti
193 133 Women Awake Centre (WAC) Anjeeta Shrestha Doti 094-420176 Doti
194 7/061/062 Mechi Mahakali Media Society Nepal Dil Bdr. Chatyal Doti 094-440383, Doti
195 97/055/12/24 Women Empowerment Campaign Mrs. Rita Joshi Bodhigram tole, Satdobato, Lalitpur 5527562 Doti
196 166/058/59 Sagarmatha Bikash Kendra HemRaj Joshi Doti Doti
197 303/063/64 Pachim Srijansil Samaj Takendra Bahadur Deuba Doti Doti
198 367/065/66 Naya Samaj Ko Sirjana BharatBahadur Kathayat Doti 9749003377 Doti
199 89/054/55 Natrasowri Yuba Club Nanda Singh Dhami Doti
200 79/063/63 Dalit Mahila Sachetana Kendra Gopisara b. k. Rolpa Doti
201 6/063/064 Ex-Students' Forum, Harmichour Ma.Vi. (E.S.F.) Mr. Rajendra Pd. Pandey Harmichour-5, Gulmi 075-521880 Gulmi
202 09/056/057 Samajik Bikash Sanstha Nepal Daodhar Bhusal 079- 52252 Gulmi
203 07/56/57 National Rural & Community Development Centre Resham Kunwar Gulmi 079-520398/ 079520559/ Gulmi
204 58/064/65 Social & Intellectual Dev. Council Loknath Acharya Gulmi,Tamghas 9847166120 Gulmi
205 38/065/66 Shree Himalayan Youth Club Om Bahadur Karki Chapahile, Gulmi 9847106525 Gulmi
206 110/065/66 Rural Upliftment & Dev. Centre Krishna Prasad Aryal Gulmi 79521002 Gulmi
207 6/050/1/23 Snow Land Integrate Development Centre Mr. Jivan B. Shahi, Simkot, Humla, 087-680059 Humla
208 59/057/58 Saipal Cultural Art Centre Mr. Kali Bdr. Shahi Simikot, Humla 087-680010 Humla
209 Women Welfare Service Ms. Laxmi Lama Simkot-1, Humla 087-680161 Humla
210 95/061/062 Women Peace Society Nepal Ms. Rangmati Shahi, Simkot, Humla 087-680109 Humla
211 107/062/63 Rural Development Service Centre Mr. Raj Bdr. Shahi Simkot-4, Humla 087-680118 Humla
212 119/062/63 Sustinal and Participatory Rural Development Association (SPRDA) Mr. Chandra Bdr. Rokaya, Simikot-4, Humla Humla
213 28/054/55 Leka Beshi Social Welfare Service Centre Mr. Sutta Bdr. Rawal Simikot-2, Humla 087-680073 Humla
214 Nepal Red Cross Society (Humla) Nara Bahadur Rokaya Simikot, Humla Ka. A 087-680130 (Humla) Humla
215 26 Panch Tara Yuba Sanrachyak Manch Rabindra Shah, Samichya Singh Thaple-2, Khalanga, Jajarkot Jajarkot
216 68/060/61 Women Society Uplift Center Ms.Rita Rawal Jajarkot Jajarkot
217 60/059/60 Bahuayamik Development and Study Forum Jajarkot Jajarkot
218 Remote region Development Centre Mr. Ran Bahadur Karki Khalanga-3,Jajarkot Jajarkot
219 35/054/55 Hilly Region Development Campaign Jajarkot Jajarkot
220 678/052/53 Shree Ganesh People Welfare Centre Jajarkot Jajarkot
221 16/051/52 Kasturi Youth Association Mr. Lalit Rajbhandari Khalanga, Bhagawati Tole-1, Jajarkot Jajarkot
222 11/049/50 Indreni Creative Forum Mr. Kedar Bdr. Karki Khalanga-3,Jajarkot Jajarkot
223 9/046/47 Society Development Centre Mrs. Aasha Karki Khalanga-3, Sajibara, Jajarkot Jajarkot
224 69/061/62 Dalit Women Empowerment Forum Mrs. Geeta Sunar Khalanga-2,Jajarkot Jajarkot
225 30/054/55 Sunlight Youth Club Jajarkot Jajarkot
226 31/054/55 Rural Society Nepal Mr. Khim Bdr. Shahi Jajarkot Jajarkot
227 Nepal Family Planning Association, Jhapa Branch Narayan Dhungana Bhadrapur-11 023-520177, Jhapa
228 Nepal Arbud Rog Nibaran Sanstha Sabitri Shrestha Bhadrapur-4, 023-520719, Jhapa
229 Sayapatri Women Saving Group, Laxmi Dhakal Bhadrapur, Chandragadhi 023-521635 Jhapa
230 Mahila Adarsha Sewa Kendra, Jhapa Branch Nain Kumari Shrestha Bhadrapur, Chandragadhi 023-520126, Jhapa
231 Rastriya Yuba Parichalan Kendra Manohar Bhurtel Bhadrapur-14,,Sangam Chowk, 023-520334, Jhapa
232 Shree Bhadra Shiva Mother's Group Jhapa Jhapa
233 1612/066/67 Tek Narayan Rajbansi Foundation Pream Prasad Rajbansi Ghailadubba,JJhapa 9804904103 Jhapa
234 Nepal Redcross Society, Jhapa District Rebati Raman Nepal, Bhadrapur-4, Jhapa 023-520102/520814 Jhapa
235 7/055/056 Karnali Intigrated Rural Development and Research Centre (Jumla) Nirmala Mahat Contact off. Jawalakhel, Lalitpur 5-530344 Jumla
236 836/059/60 Sustainable & Equitable Development Academy Mr. Lanka Bdr. Shahi Mahat VDC-1, Bijayanagar, Jumla 087-550139 Jumla
237 677/056/57 Women Welfare Centre Mr. Manav Sejuwal Chandan-7, Jumla 019-551501 Jumla
238 992/060/064 Forum for women participation in right and development in Nepal Chetan Raj Giri Jumla fowopost_jumal@yahoo.com Jumla
239 10/063/064 Durgam Sewa Kendra Bhaka Bahadur Bogati Jumla 087- 520204 Jumla
240 21/063/64 Karnali Community Development Centre Jumla Krishna Pd Devkota Chandannath VDC-9 Jumla 087-665102, 9741097811, 9848027507 Jumla
241 9/064/65 Kuswani Bikash Katyakarm Jumla Laxmi Shahi Jumla 9848301773 Jumla
242 477/057? Uthan Pinky Singh Rana Ktm, Dhara Marg-4 4-414566 Kailali
243 234 Creation Of Creative Society Birendra Bum, Akash Bista Kailali, Hasanpur 091/524013, 524719, 522456 Kailali
244 Adarsh Sewa Samaj Mr.Deepak Raj Bohara, Dhangadi 091-522624 (O) Kailali
245 335 Dhangadi Yuva Club Mr. Chudamani Joshi, Ms. Rashmi Giri Dhangadi-8 091-520037 Kailali
246 Dynamism Social Development (DIDS) Mr. Dinesh Pathak, Ms. Meena Koirala Kailali, Gayta 091-575035 (O) Kailali
247 239/053/54 National Health Society Devendra Singh Nepali Tikapur-9, Campus road, Hospital Chowk 091-560292, Kailali
248 327/055/56 Nepal Dalit Uthan Kendra Ganesh Dev Parki Dhangadi-1, L.N. Chwok 091-525026 Kailali
249 543/057/58 Shree Surya Binyak Youth Club Dilli Raj Ojha Geta-2 091-575183 Kailali
250 492/057/058 Nepal Maharana Sana (Tharu) Samaj Sudhar Parishad Jeevan Rana Dhangadi-1 or Bela Devipur-4, Bela 091-524107 Kailali
251 800/061/062 New Motherland Youth Club Gopal Prashad Chaudhary Shreepur-9, Jonapur, Kailali 091-524313 Kailali
252 186/052/053 Bal Kalyan Sangh Mohan P. Sharma Tikapur-9, 'B' block Sharma house, Kailali 091-560414 Kailali
253 843/062/063 Janajagriti Yuva Club Lok Man Chaudhary Shreepur-8, Akkalpur Kailali
254 1000/ 063/064 Nari Utthan Manch Nirmala Bagh Chand Kailali, Triveni Chowk 9803418358 Kailali
255 1052/63/64 Oppurtunuty Development Center Min Bdr Bohara Hasanpur-5 Dhangadi 98560-25876/091-523969/ 9848421525 Kailali
256 465 (057/2/19) Samajik Bikash Ka Lagi Sachet Samaj Mr. Ram Madi Chaudhary, Ms. Sita Subedi Kailali, Hashanpur-5 091-523846 (O) Kailali
257 104/060/061 Social Awareness and Development Academi Mr. Ashok Nath Yogi Kalikot, Manma-7 019-452001 (Kalikot) Kalikot
258 151/063/064 Karnali Alter Society Nepal Project, Kalikot Debendra Raj Shahi Manma, Kalikot O87- 440080 Kalikot
259 86/059/60 National Young Society Nepal Dhurba Bikram Shahi Sunsari 9848305992 Kalikot
260 Memorial Academy for Freedom Fighter Hikmat Bahadur Bista Kalikote 9841402234 Kalikot
261 187/065/66 Women Children & Community Dev.Centre Moti Bista Kalikote 087-440095 Kalikot
262 110/061/62 Mahila Jagriti Samaj Dharma Shahi Manma , Kalikote 9848301079 Kalikot
263 134/063/64 Karnali Swalamban Bikash Manch Nepal Narayan Prasad Bhattari Manma , Kalikote 9841500985 Kalikot
264 190/066/67 Rural Area Changes& Social Good Centre Yuba Raj Shahi Manma, Kalikote 9848302546 Kalikot
265 12/054/55 Bahu Aayamik Gramin Bikash Samaj Nepal Mahabir Bam Kalikote 9748902104 Kalikot
266 179/053/54 Shree Sarada Samgam Youth Club Mr. Dil Bahadur Sijali Dodhara VDC-2, Kanchanpur 099-529222 Kanchanpur
267 646/062/63 Women Income Generation and Self Employment Center Ms. Chahana K.C. Suda VDC-8, Bhasi, Kanchanpur 099-522659 Kanchanpur
268 514/060/61 Collaboration Social Nepal (C.S.Nepal) Mr. Keshav Prasad Timilsina Parasan VDC, Kanchanpur Kanchanpur
269 590/ 061/062 Women Empowerment and Child Awareness Nepal Meena Pant Mahendra Nagar, 099- 521510 Kanchanpur
270 Prayas nepal Kanchanpur 099-691283 Kanchanpur
271 896/065/66 Social environment welfare Association (SEWA) Surendra Raj Koirala Beldandi-8 kanchanpur 091-693404 Kanchanpur
272 597/G/052/53 Tripura yuba Samaj Shambhu Chand Bangaun sukhasal ,Mahendranagar municipality Kanchanpur 099-523785 Kanchanpur
273 753/63/64 Mahila Tatha Brida Sewa Kendra Harihar Pariyar Katan-18, Mahendranagar Municipality , Kanchanpur 099-691325,099-521501 Kanchanpur
274 527/060/061 Mirror Nepal Mr. Krishan Paneru Mahendranagar-4, Kanchanpur. 099-522421 Kanchanpur
275 363/056/057 Nari Uthan Kendra Ms. Sita Nagari Mahendranagar-18, wpcnnr@yahoo.com 099-524318 ? Kanchanpur
276 223/053/054 Community Agricultural Development & Environment Preservation Forum Mr. Ramesh P. Bhatta Mahendranagar-2, karamashpr@yahoo.com.np 099-525276 Kanchanpur
277 144 Shree Baijanath Yuva Club Mr. Jaya Raj Joshi Daiji-3, Polkhari Kanchanpur
278 Krishna Gram Shewa Samiti Mr. Shankar Dal Bhatta Banskhera-17, Mahendranagar 099-522140 Kanchanpur
279 240 (054/6/5) Social Welfare, Education Environment and Tourism Nepal (Sweet Nepal) Mr. Krishna Singh Deupa Mahendranagar-18, Sarsworti Tole, Kath 099-524120 Kanchanpur
280 Dhurba Tara Youth Club Mr. Denesh K. Panday Jhalari-7 099-540052 Kanchanpur
281 445/058/059 Ideal Nepal (cfb{z g]kfn) Mr. Ratna Bdr. Saud Krishnapur-5, Kanchanpur 98510-46916 Kanchanpur
282 196/056/057 Aford Nepal Manoj Paudel, Upama Bajrachrya Afford Nepal, Anandabag-2, Toulihawa Kapilbastu 076-560492 Kapilbastu
283 63/060-61 Legal Awareness Development Center (LADC) Shambhu Shaini Kapilbastu 9847040569/9747008423 Kapilbastu
284 278/058/59 Sree Tkeshwor Women health education Development Centre Birendra Pd Mishra Mahendrakot-3 Kapilbastu 071-693926 Kapilbastu
285 193/056/57 Bahuaayamik Sewa Kendra Nepal Netra Pd Pokhrel Jaya nagar-8, Kapilbasti 076-545114 Kapilbastu
286 480/063/64 Shiv Shakti Samajik Kendra Lalmani Acharya Jayanagar-4, Kapilbastu 9847082599 Kapilbastu
287 369/061/62 Reproductive Health Non Govt Org Federation Netra Pd Paudel Taulihawa-4 Kapilbastu 76545114 Kapilbastu
288 94/053/54 Jana Aadarsha Samajik Kendra Rom Lal Khanal Bakhalpur-2 Kapilbastu jascimlya@yahoo.com Kapilbastu
289 507/064/65 Gramin Bikash Karyakram Nepal Jawahar Lal Chaudhari Barakpur- 7 Kapilbastu 9747015780 Kapilbastu
290 63/060/61 Kanuni Chetna Bikash Kendra , Kapilbastu Shambhu Shaini Kapilbastu 9847040569 Kapilbastu
291 Shree Basic Rural Dev. Service Kapilvastu Kapilbastu
292 263/252/253 Samudahik Bikash Pratisthan Ms. Rajani K.C. Phokhara-4, Gaipapatan 061-528467 Kaski
293 Samajik Samuthan Santha Mr. Durga P. Timilshina Phokhara-8, Shavaghreha 061-541720 Kaski
294 1529/061/062 Awash Tatha Samudahik Bikash Kendra Mr. Shiva Raj Adkikari Amarshing Chowk-10, Kaski 061-431331 Kaski
295 767/056/057 Setiganga Bhatavaran Sudhar Samithi Mr. Jogendra Bataju Phokhara Municipality-9, Kaski 061-531984 Kaski
296 Ganesh Tole Sudhar Samiti Kaski
297 679/056/057 Indra Jupha Samudahik Bikash Pratisthan Mr. Bhishma Raj Subedi Haspur-4, Kaskai 061-529300 ? Kaski
298 Tole Sudhar Samiti Kaski
299 Shreejana Bikash Kendra Kaski
300 ?524/ 051/052 RUWDUC (Rural Women Development Unity Centre) Dr. Arzu Rana Deuba, Shaileja Rana Ktm, Budhanilkantha 01-5535597, 5547250 Kathmandu
301 ?1674/ 046 Mahila Adarsha Sewa Kendra (MASK) Surya Kumari Shrestha Ktm, Buddhanagar-Arniko marg-10 01-4780212, 014780212 Kathmandu
302 185/ 054/055 SAHARA GROUP Tanka Prashad Sharma, Punam Khadka Ktm. Dillibazaar 4437885, Kathmandu
303 624/058/059? Western Women Awareness Group (WWAG) Godavari Sahi, gunabati Bista Ktm, Baneshwor 01-4782514, 4485520 Kathmandu
304 ?152/061/062 Imagining Street of Nepal -g]kfndf ;8ssf] kl/sNkgf) Hom Nath Subedi Ktm 01-4231428, 4262110 Kathmandu
305 5/022 Family Planning Association of Nepal Dr. Hira Shrestha Lalitpur, FPAN, Medical and QOC sector 977-1-5524440, 5524670 Kathmandu
306 2145 MCH Product Pvt. (dft[ lzz' :jf:Yo ;fdfu|L k|fO{e]6 lnld6]8) Renuka Muankarmi Ktm. Anamnagar. 4267865 Kathmandu
307 46 Nepal Technical Assistance Group (NTAG) Sarita Aryal, Sundar Man Shrestha Ktm, Maitighar 014224884, 255324, Kathmandu
308 ?69/046/047 Doctors' Wives Association Mukta Mala Rai Ktm 5544325 Kathmandu
309 Samagra Bikash Kendra Anchal Kumar Rai Ktm, Baneshwor-10 4-494273 Kathmandu
310 456/047/048 Affn ljsf; ;dfh Dr. Chatra Amatya Ktm 4-480718 Kathmandu
311 351/061/062 SORAS Nepal k|hgg\ :jf:Yo tyf P8\; ;]jf ;dfh Shri Krishna Prasaad Bhattarai Ktm,Anamnagar-33 01-4215862 Kathmandu
312 468/061/062 lslt{k'/ :jo+;]js ;dfh Rabindra Bahadur Pradhan, Ktm, Kirtipur-17 977-01-4331877, 9851046921 Kathmandu
313 209/055/056 Eff]6' OlGb/f ;dfh sNof0f ;+:yf Indira Sapkota Ktm, Ghattekulo-32 977-1-4421031, 4433332 Kathmandu
314 AMK Dr. Jivan Shrestha, Jayanti Singh Ktm 977-01-4270898, 5524747 Kathmandu
315 581/052/053 Sancharika Shamuha Ms. Babita Basnet Ktm, Nepal Kathmandu
316 145/048/049 Child Welfare Society Prakash Khatiwada Makwanpur, Hetaunda-2, Sidhartha Ma.B. Road 057-524080 Kathmandu
317 ?451/047/048 Public Health Concern Trust (Phect Nepal) Dr. Aruna Karki, Dr. Ganesh Dangal Kathmandu Model Hospital, Ktm. 01-4-222450, 261085 Kathmandu
318 18/045/046 Amaa Milan Kendra Anju KC, Anil Poudel Khumaltar-15, Lalitpur 5550298, 5523441 Kathmandu
319 25/062/063 Participatory Response and Action Network, Nepal Mamata Regmi Pradhan, Yamuna Sharma Prayag Marg, Minbhawan, 977-1-2044175 Kathmandu
320 289/049/050 SAATHI Kathmandu
321 1/021 Nepal Red Cross Society ( National Headquarters) Pitambhar Aryal, Dr. Manita Rajkarnikar Kalimati Kathmandu 01-4279425,4270650, 4272761 Kathmandu
322 145/051/052 Helping Hands Nepal Mrs. Kalpana Shrestha, Mrs. Radha Pradhan Chabahil, Kathmandu Off. 4471920, 4496807, Res. 01-4272314, 4480115 Kathmandu
323 166/049/050 Pin Nepal Panna Shobha Tuladhar, pin@girl.wlink.com.np Thecho-5572189, Kalimati-4274799 Kathmandu
324 540/055/056 Nature, Culture and Society Conservation Group Shyam Prashad Ojha, Babaramahal, Kathmandu 01-4268346 Kathmandu
325 AB C Nepal Indu Aryal Induaryal@hotmail.com, Koteshwor, Gadibuti-Narephata, abc@transit.wlink.com.np 6630346, Kathmandu
326 561/061/062 Female Accede Forum Sashi Ghimere, Ratopul-6, Kathmandu 4460037 Kth. Kathmandu
327 120/051/052 Dalit Welfare Organization (DWO), Branch office Dailekh Meera Swarnakaar Bindhabasini-6, Dailekh 089-420115 Kathmandu
328 1091/060/061 Jeevan Bodh Sanu Baba Khakurel, Kathmandu 01-4483033-Ranju Kathmandu
329 Batabarniya Krishi thatha Bikash Kendra Samita Pradhan Kaushaltar-15, Bhaktapur 6632942 Kathmandu
330 192/061/062 Rural Education Development Society Mr. Raj Kumar Shrestha Sukidhara, Dhumbarahi-4, Ktm, redsociety@hotmail.com 4370476 Kathmandu
331 538/062/63 Samana Media Nepal Mr. Baikuntha Prasad Bhandari Dilli Bazaar ? 32, Kathmandu. 4444561, 012311529 Kathmandu
332 892/057/058 Nepal Engineers' Wives Society (NEWS) Ms. Bijaya K.C. Sanepa, Lalitpur 5524030 Kathmandu
333 612/057/58 Public Health Development Centre Mr. Raghu Nath Giri Koteshwor-35, Kathmandu 2083162 Kathmandu
334 919/059/060 ;Sj ;fd'bflos s]Gb| Mr. Pankaj Malla Kathmandu
335 Campaign For Change ? Nepal Mr. Yagya Raj Aryal Baneshwor 9841-266272 Kathmandu
336 590/063/64 Friendship for Development and Peace Mr. Binod Paudel Jawalakhel, Lalitpur 9841-340522 Kathmandu
337 154/048/49 Women Awareness & Vision Centre (WAVE) Mr. Sudhir Prakash Shrestha New Baneshwor, Kathmandu. 4782780 Kathmandu
338 Beyond Beijing Committee Srijana Shah Pulchowk, Lalitpur 5530880 Kathmandu
339 364/065/66 Women Development Group Nepal Indira Ghimire Kamalpokhari-33 Kathmandu 4417178,4430534/98411265710 Kathmandu
340 891/063/64 Nepal Nari Sangam Utthan Kendra Gauri Shankar Chaudhari Buddhanagar-10, Kathmandu 9741043863 Kathmandu
341 830/061/062 Om Health Foundation Dr. Hari Kishor Shrestha Om Hospital and Research Centre, Chabahil, Ktm, P.O.Box: 13494 4476225 Kathmandu
342 117/ 047/ 048 Nepal Society of Obestracians and And Gyanecologist (NESOG) Dr. Pramila Pradhan 4252315 Kathmandu
343 938/054/055 Aastha Arati Shakya Budhha Nagar, Baneshwor, Kathmandu. 9803221686 Kathmandu
344 Nepal Fertility Care Centre Dr. Bimala Lakhe, Lalitpur, Jwagal 977-1-5527337, 5528630 Kathmandu
345 79/058/059 Grihani Udhyam Kendra Sharmila Nepal Chabel ? 7, Ktm 4370760 Kathmandu
346 904/062/63 Organic Village Committee-Timal Mr. Hira Kaji Lama Kanpur, Kavre. 016-219372 Kavre
347 724/059/060 National Youth Hostel Mr. Subarna Man Gonchhe Panauti-11, Kavre 011-661412 Kavre
348 344/054/055 Society for Integrated Development Nepal Mr. Shiddhi Bdr. Karmacharya Ugrachandi Nala ? 4, Kavre 011-664182 Kavre
349 928/063/064 Himalayan Helping Hands Nepal Mr. Shyam Pariyar Banepa-10, Kavre 011-662622 Kavre
350 865/062/63 Service Civil International Nepal Mr. Chiniya Lal Duwal Panauti-7, Kavre 011-664283 Kavre
351 678/059/060 Environment Preservation and Gram Utthan Society Nepal Mr. Indra Bdr. Neupane Pokhari Narayan Sthan, Panauti-2, Kavre 011-661861 Kavre
352 521/056/057 Women Awareness Service Committee Mr. Gyan Bdr. Tamang Katunje ? 4, Kavre 011-6214015 Kavre
353 690/059/60 Nari Utthan Kendra Mr. Siddhi Bdr. Karmacharya Panauti-10, Kavre 9841377738 Kavre
354 k'ghfu[t o"jf Sna Mr. Hari Bahadur Shrestha 011- 6635505 Kavre
355 ;fd'bflos hgr]tgf d~r g]kfn Mr. Guna nidhi Sapkota Kushadevi,VDC Kavre 9841433386 Kavre
356 ;'gs]f;L u|fld0f ljsf; ;+:yf Mr. Prakash Raj Upreti Jhullutar Kavre 9841342998 Kavre
357 Lama Eco V illage Mr. Bhim Lal Tamang Kavre 16221223 Kavre
358 560/056/057 All Round Rural Area Development Association Atma Hari Poudel Purana Gaun 8Dapcha , Kavre 9741010278 Kavre
359 1073/064/065 Samudaik Yuva Samaj Melche Om Bahadur Dapawa Melche Kavre 984155533 Kavre
360 782/060/061 Srijanshil Ekikrit Mahila Samuha Binod Timilsina Melche 011-681548 Kavre
361 950/063/064 Hatemalo Pustakalaya Rupak Mahat Panauti, Kavre 98417115899 Kavre
362 294/53/54 Mahila jagaran Samuha Devaki Dahal Nala , Kavre 9841 490606 Kavre
363 gjls/0f ;]jf ;dfh g]kfn Mr. Chackra K. Rai Durchim, Khotang 993360040 Khotang
364 225/ 1406 Nagaric Awaj Sanstha Dr. Ava Darshan Shrestha Lalitpur, Ekantakuna 5.54E+13 Lalitpur
365 1127/ 056? Creative Arts And Media Association (CAMA) Shobha Basnet Ktm. 4436723, 5523078, 4438032 Lalitpur
366 ?51/059/060 SHREEJANA Padma Amatya, Aruna Paudel Lalitpur 01-4425144, Lalitpur
367 32/1217/057/058 Skill and Education for Underprivileged Sudha Lal Mulmi, Binjwala Shrestha Lalitpur, Cobhal 01-5537455, 5540569 Lalitpur
368 ?845/054/055 Dlxnf ljsf;sf] lgldQ ;fdflhs ;+:yf Bimala Ghimere Lalitpur, Jharuwarashi-7 5-573498 Lalitpur
369 178/058 wg]Zj/ dlxnf ljsf; ;xsf/L ;+:yf ln= ?Mrs. Uma Acharya Lalitpur, Badhikhel -3 5560286 ? Lalitpur
370 35/061/062 Forum for Development and Assistance, Nepal (FODAN) Prithvi Raj Timilsina, Shambhu Kumar Karki Jawalakhel, Lalitpur 01-4330621 Lalitpur
371 364/050/051 NAHUDA Lalitpur Lalitpur
372 113/047/048 Nepal Public Health Association Ramji Prashad Pathak, Bijuli Bazaar, Kathmandu 5537455 Lalitpur
373 Mahila Adarsha Sewa Kendra, Lalitpur Sakha Sabitri Raj Bhandari, Pulchowk, Lalitpur 5521199, Lalitpur
374 103/1535 Shanti Nepal Krishnaman Shakya Lagankhel, Lalitpur 977-1-5544485 Lalitpur
375 1176/056/057 STEP Nepal Roshani Karmacharya, Santosh Shrestha Purnachandi Marg, 977-12-5546601 Lalitpur
376 Community Welfare Center Ganesh Lohani Community Welfare Center, Thapathali 01-4268328, Lalitpur
377 Nepal Family Planning Association Centre, Branch Office Sharad Aryal, Rabindra Karki, Radhika Poudel Gaributi, Koteshwor 6630257 Lalitpur
378 1128/056/057 Himalayan Social Welfare Anupama Shrestha, Jhamshikhel, Lalitpur 5521338, 9851027608, 9851081614 Lalitpur
379 Geotechnical and Socio Environment studies and services Nepal (GSSS Nepal) Sarita Adikari, Sudharshan Prashad Adhikari Kumaripati-19, Lalitpur 5538350, 9841-536442 Lalitpur
380 183/058/059 Namuna Women Development co-operative Lit. Indira Acharya, Godawari-1, Taukhel, 5560619, Lalitpur
381 644/053/054 Children's Education Development Corporation Hariram Ghimere, Baghdol-4, Lalitpur, 5545252, Lalitpur
382 209/058/059 Shri Krishna Mahila Jagriti Cooperative Organigation Ltd. Nitya Kumari Neupane, Imadol-6, Lalitpur 5540952 Lalitpur
383 24/060/061 Roshan Memorial Foundation Rakchya Shrestha, Manbhawan, Lalitpur 5570022 Lalitpur
384 33/1822/061/062 Radha Krishna integrated organization Sabita Acharya, Bhaskar Acharya Badikhel-9, Lalitpur 5560802 for Sabita Lalitpur
385 Buddhi Bikash Munch Kedar Karki Lagankhel Bus Stop, Lalitpur 01-5544590 Lalitpur
386 137/062/063 Samadarshi Nepal Mr. Sagun Sundar Lawoti Pulchowk ? 3 01-5527432 Lalitpur
387 386/050/051 xft]dfnf] ;+rf/ Mr. Surya Bhakta Prajapati Kupondol, Lalitpur 5547812 Lalitpur
388 714/052/053 Digo Bikash Kendra Amar Nath Amatya Kupandole digobikash@yahoo.com Lalitpur
389 Solid Nepal Satdobato 15548455 Lalitpur
390 194/063/64 Prerana Nepal Matina Shakya Lalitpur 5531818 Lalitpur
391 Rural Community Development Centre Sushila Chaurel Chapaguan, Lalitpur 01-573051 Lalitpur
392 Nari Heet Tatha Jagaran Kendra Gyanu Shah Kuncha VDC, Lamjung 9746001347 Lamjung
393 211/055/56 Shrijansil Bikash Kendra Ramchandra Adikari Bharte VDC-3 Sirubari Lamjung 01-4384391 Lamjung
394 832/063/064 k|of; Mr. Shyam Basnet Jaleshwor, Mahottari 044-520441 Mahottari
395 ;dfh ljsf; ;+3 g]kfn Mr. Naveen Karna Jaleshwor, Mahottari 044-520441 Mahottari
396 627/061/062 blnt?ul/j ;dfh ;'wf/ sfo{qmd Mr. Arbinda Kumar Bhatauliya-1, Mahottari 01-6630984 Mahottari
397 155/053/054 xlt;jf{ ;dfh sNof0f ;+:yf (HATISHRWA SOCIAL WELFAIR ORGANIZATION) Mr. Shalendra Yadav Hatishrwa-5, Majara, Mahottari 9841-569105 Mahottari
398 651/64/65 Samadarshi Nepal Mr. Kamalesh Kumar Mandal Kathkulla VDC, Ward No 1 Janakpur, 9844029384 Mahottari
399 474/057/058 RURAL WOMEN AWARENESS SOCIETY Ms. Kamini Thakur Ratauli ? 6, Mahottari 9844021352 (Ms. Kamini) Mahottari
400 921/059/060 Station Area Yuba Kamiti Promod Kumar Rawat Jaleshwor Mahottari 9841584921, Mahottari
401 Dalit Janajati development Project Dinesh Ray Jaleshwor, Mahottari 9804812012 Mahottari
402 1212/ 63/64 People Promote Center (Branch office) Jagdish Thakur Mahottari 9804835658 Mahottari
403 721/064/65 Sri Naba Jyoti Yuba Club Naresh Jha Bharmpura-2 Mahottari Mahottari
404 Devya Tara Multipurpose Co-operative Ogranization Ltd. Dr. Ganesh Lama Hetuada ? 1, Rapti Road 057-525917 Makawanpur
405 673/057/058 Innovative Development, Awareness & Training for Employment Ms. Ambika Neupane Makwanpur-8, Kamane 057-522336 Makawanpur
406 69/046/047 Doctors' Wives Association Rita Giri, C/O 021-524624 (Rita) Morang
407 1120/056/057 Women Protection and Conscience Programme Revolution Mr. Bimal Giri Biratnagar ? 10, Morang 021-530698 Morang
408 1048/057/058 Women Security Presser Group of Nepal Ms. Maya Ojha Biratnagar ? 16, Morang 021-524055 Morang
409 1619/060/061 Help Group Nepal Mr. Suresh P. Acharya Biratnagar ? 16, Morang 021-526086 Morang
410 8/047/048 ABC Nepal Ms. Bishnu Sharma Panchali, Biratnagar 051-537174 Morang
411 1047/056/057 Rural Women Welfair Council Ms. Bhotine Devi Khawash Biratnagar, Morang 98420-46779 Morang
412 839/054/055 Indreni Awareness Forum Mr. Ram Bdr. Shrestha Biratnagar ? 10, Morang 021-522955 Morang
413 267/049/050 Association for Protection of Enviroment & Culture (APEC) Mr. Arjun P. Niraula Malaya Road, Biratnagar ? 17, Morang 98420-45133, 525766 ? Morang
414 24/ 039-40 Nari Bikash Samaj Sita Sharma Biratnagar 3 021-526721 Morang
415 2008/064/65 Mahila Samrachhan Munch Nirmala shrestha Morang 9804392153 Morang
416 Community Development Society Yen Bdr. Shahi, Mugu-gamgani, 019-550120PCO mugu, Mugu
417 1326/060/61 Dalit Sewa Samaj (Gamgadhi) Mr. Barma Singh Nepali District Post Office, Mugu 087-460029/98 Mugu
418 86/062/063 Karnali Network for Sustainable Agriculture and Bio-resources (Nepal) Mr. Kadak Bdr. Shahi Shreenagar-5, Gamgadi, Mugu 086-460061 Mugu
419 73/062/063 Dalit Mahila Janajati Utthan Sangh Ladi Sunuwar Mugu
420 1395/055/056 Jai Nepal Yuba Club Padam Bahadur Rawal Kavrebada VDCWard No3, Mugu 9841205463(KTM) Mugu
421 1217/062/063 Laliguras Youth Club Dil Bahadur Shahi Mugu
422 1048/060/061 Karnali Bikash Kendra Nepal Dan Bahadur Karki Mugu
423 99/064/65 Samajik Sachetna Tatha Paropkari Punajagaran Sanstha Gyanendra KC Beni, Myagdi 9847624442 Myagdi
424 96/064/65 Gramin Samudayik Biiash Manch Yam Kamari KC Arthunge-1 Mayagdi 9847626612 Myagdi
425 160/057/58 Rupse Paryatan Bikashka Lagi Batabaran Sanrakcharan Kendra Tika Pd Gauchan Dana-7 Mayagdi 069-520986 Myagdi
426 2/041/42 Malika Yuba Club Sri Ram Paudel Mayagdi 9741128148 Myagdi
427 110/064/65 Anti Drug Educational Programme Bikram Bogati Arthunge-2 Mayagdi 9847627508 Myagdi
428 89/063/64 Social Empowerment Welfare and Awareness Centre Ramesh Kumar Shrestha Arthunge-2 Mayagdi 069-520869 Myagdi
429 100/064/65 West Mayagdi Youth Club Gopal Phdani Dawang-1 Mayagdi Myagdi
430 853/060/061 Ramgram Nandan Development Programe ((RNDP) Mr. Manoj Singh Ramgram Municipality ? 2, Parashi Bazar 9847030025 (M) Nawalparashi
431 49/049/050 Shayatri Socio-Economic Development Centre-Nepal (SEDC Nepal) Homnath Sapkota, Gaindakot-6, Nawalparasi, Lumbini 056-501890 Nawalparashi
432 Partnershuip For Rural Development, Nepal Nawalparashi
433 114/051/052 g]kfn cfdf ;d"x Ms. Mithumaya Giri Kawashoti ? 5, Nawalparasi 9847-357666 Nawalparashi
434 995/062/063 >L hg;]jf dlxnf a;lSts/0f ;d"x Mr. Santosh Baral Sunwal ? 1, Nawalparasi 078-570412 Nawalparashi
435 393/054/055 Environment and Rural Development Centre (ERDC) Mr. Madav P. Parajuli Kawashoti-5, Nawalparasi 078-540325 Nawalparashi
436 1038/065/66 Janachetana Bikash Tatha Samajik utthan Sangh Kailash nath Kashodhan Makar -9 Nawalparai 9841369091 Nawalparashi
437 Nepal Redcross Society, Nuwakot Bishnu Raj Nepal Nuwakot, Nepal Redcross Society 010-560970, Nuwakot
438 Nepal Journalist Federation, Dhruba Kumar Rawal, Bidur-3 010-560880, Nuwakot
439 Merie Stopes Services Hari Shrestha Dhunge-1 Nuwakot
440 231/060/061 Bhimsen Sthan Krishi Cooperative Ltd. Nur Prashad Dahal, Giling-1, Sundari Chowk, Nuwakot 10560214 Nuwakot
441 23/047/048 Sunrise Social Club Subash Pande Gerkhu-3, Gerkhutaar, Nuwakot Nuwakot
442 18/059/060 Women Awareness Society, Bidur Sharmila Uprety Bidur-3, Nuwakot 010-560624, Nuwakot
443 649/4 Sahayata Social Organization Monu Joshi sahayata2005@yahoo.com 010-560612, Nuwakot
444 108/057/58 Gerkhutar Drinking Water Consumer Group Mr. Ganesh K. Nepal Nuwakot Nuwakot
445 Patle Samudayik Ban Upabhokta Samuha Keshav Bdr Pandey Nuwakot Nuwakot
446 15/065/66 Samidayik Bikash Kendra Ram sharan Mijar Belkot-1 Nuwakot 9841527471/ Nuwakot
447 147/48/051/052 Gramin Yuva Jagran Samuha Raj Kumar Bhattrai Budhasi-6, Nuwakot Nuwakot
448 53/053/54 Okhaldhunga Development Society Mr. Sila Nath Dahal Okhandhunga
449 Pachhautepan Unmulan Samaj Palpa Palpa
450 Shree Krishna Gandaki Yuba Club Palpa
451 Amarpur Yuba Bikash Munch Mr. Indra Narayan Dhakal 024-690126 Panchthar
452 Nari Bikash Panchthar
453 HUKODEC Panchthar
454 Manab Shrot Bikash Panchthar
455 Nepal Red Cross, Panchthar Panchthar
456 Rejaster(Little Confuse in Name) Panchthar
457 Janak Dwar Sangh Nepal Panchthar
458 v'sf]{6 o'jf Snj Mr. Gupt Nidi Sharma Khurkot-6, Parbat 067-420067 Parbat
459 414/055/056 Rf}tkmL{ ljsf; >f]t Mr. Ganesh Bdr. Chettri Khurkot-8, Parbat 067-420879 Parbat
460 274/053/054 ljsf;sf nflu :jfanDjg k|j?g ;ldlt Mr. Bishow Prakash Prashi Shivalya-8, Kushma, Parbat 067-420229 Parbat
461 102/051/052 /fli6\|o z}lIfs tyf ;fdflhs ljsf; ;+:yf (NESDO Nepal) Mr. Bimba Parsai Kushma Bazar-8, Parbat 067-420229 Parbat
462 u|fld0f{ ljsf; s]Gb| Mr. Dinesh Dhakal Katuwa Chaupari ? 3, Parbat Parbat
463 New Himalayan Academy Shivala-4, Parbat Parbat
464 709/064/65 Diyalo Multipurpose Community Development Centre Bimal Pd. Sharma Shiwalaya-5 Parbat 067-420202 Fax Parbat
465 Rural Environment and Development (RED) Nava Raj Gurung Shibalaya Ga.B.Sa.-8, Kushama Bazaar, Parbat 067-420231, Ktm.- 4488596 Parbat
466 Poor Patients Aid Association Nepal ul/a la/fdLsf] ;xof]ufy{ ;+:yf g]kfn Surendra Kumar Karma, Sabita Kumari Karma Bara, Dumbarwana-7 053-520849, 521586 Parsa
467 801/061/62 Community Development and Empowerment Center (CoDEC) Mr. Shiv Nath Prasad Tharu Nawa Vasti, Shreepur, 14, Birgunj, Parsa 051-528593 (O) Parsa
468 849/062/063 Upakar Club Mr. Kamal Mahato Bagawana-9, Parsa. 9845060257 Parsa
469 553/058/059 Social Development Coordination Committee Mr. Rajendra Chaudhari Thakur Ram Multiple Campus, Birgunj 051-522140 Parsa
470 24181/051/52 Jan Sewa Sajha Youth Club Mr. Chiranga Pd. Mahato Tharu Sakhuwa Prasauni, Parsa 051-620603 Parsa
471 Doctor Wife Association Dr. Sunita Singh Birjung, Parsa 9845040474 Parsa
472 654/061/62 k|efj ljsf; Sna Mr. Mag Narayan Chaurdhari Madhuwan, Mathbal-6, Sathbal, Parsa 051-620700 Parsa
473 914/062/63 Development Nepal Mr. Munilal Baitha Birgunj -14, Parsa 051-526500, 9855022414 Parsa
474 Nepal Red Cross Society Mr. Phul Mohmud Miyan Shreepur, Birgunj, Parsa 051-526500 Parsa
475 1002/63/64 Women Empowerment and Child Welfare Association, Nepal Surendra P Singh Birgunj- Ward no 16 051- 200613 Parsa
476 Naya Nepal Sewa Kendra Parsa Parsa
477 63/057/058 Tikuri Active Youth Group-Pyuthan Mr. Devendra Barma Bijuwar VDC-1, Pyuthan 086-460048 Pyuthan
478 140/063/064 Rural Community Communication Centre Mr. Meg Raj Bhatta Khalanga-5, Pyuthan 086-420122 Pyuthan
479 26/052/053 Jansewa Youth Club Mr. Gopal Chandra Subedi Bijuwar ? 7, Tari, Pyuthan 086-460111 Pyuthan
480 10/047/048 Tamakoshi Service Society (TSS) Dr. Suman Kumar Karmacharya Manthali, Ramechhap ? 6 048-540091 Ramechap
481 272/056/057 Shree Nijananda Social Service Committee Ms. Binita Pradhan Dhusal, Majhuwa ? 1, Ramechhap 048-690149 Ramechap
482 356/060/061 Public Welfare Society Service Committee Mr. Shankar Das Shrestha Manthali, Ramechhap 048-540091 Ramechap
483 119/052/053 Charghare Sewa Samiti Prithvi Narayan Shrestha Rampur 3, Ramechap 9741051617 Ramechap
484 Nepal Social Service Association Roket Bahadur Basnet Bagmati Bhandar VDC, 048-529304 Ramechap
485 458/064/65 Nepal Gramin Samaj Bikash Kendra SitaRam Tamang Ramechhap 9844043975 Ramechap
486 Manthali Bhalujor Ramchhap Sudhar Samuha Ramechap
487 47/050/51 Save the Environment of Nepal Saput Bdr. Karki Chandranigahapur-1, 055-540107, Rautahat
488 750/060/61 Commit Nepal Mr. Mishree Lal Chaudhari Sima Bhawanipur-7, Jagauliya, Rautahat 9845025095 Rautahat
489 668/058/59 Jagriti Yuba Club Mr. Marendra Shah Gamhariya Parsa-1, Rautahat 055-565217 Rautahat
490 759/060/61 Gramin Utthan Kendra Mr. Shyam Pd. Yadav Wariyarpur-3, Rautahat 055-20880 Rautahat
491 898/062/63 Garibi Unmulan Mission Nepal Mr. Ranajit Kumar Adhikari 055-520426, Rautahat
492 784/061/62 Nari Aawaj Kendra Nepal Ms. Laxmi Baral Chandra Nigahapur-1, Rautahat 9845035412 Rautahat
493 802/061/62 Manav Batavaran tatha Janchetana Vikas Nepal Mr. Pukar Mukhiya Santapur-6, Nayavasti, Rautahat 055-540079, Rautahat
494 877/062/63 Light Nepal (Jyoti Nepal) Mr. Amar Bdr. Thakur Santapur ? 9, Motipur 055-540325 Rautahat
495 739/060/61 Human Resource for Development Nepal Mr. Raju Prasad Parajuli Santapur-3, Rautahat 055-540062 Rautahat
496 772/061/62 Awareness (Janachetana) Mr. Jaya Prakash Ray 055-565218 Rautahat
497 867/061/062 u|fld0f ljsf; k|lti7fg Mr. Shek Wahid Ali Rautahat, Na. Pa. Garu-5 055-521019 Rautahat
498 996/063/064 u|fld0f lzIff g]kfn Mr. Jaya Prakash Yadav Rautahat, Jetarahia-6 055-620126 Rautahat
499 175/2061/11/19 Lali Gurash Jan Utthan Kendra Mrs. Deepak Roka, Rolpa Liwang-6 2200388 Rolpa
500 22/051/052 Community Development & Research Centre Nepal Mr. Bipin Kunbar, Mr. Shiv Raj Pokhrel Rolpa, Libang, 9803031488 Rolpa
501 66/061/062 Nepal Remote Society Development Association (NRSD) Mr. Prasap Budha Magar, Mr. Dubi Roka Magar Rolpa, Libang-6 Rolpa
502 78/062/063 Human Rights & Rural Basic Development Programme Mr. Khum Bdr. Thapa, Mr. Bir Bdr. Dharti Rolpa, Libang-6 019-457501 Rolpa
503 69/061/062 Public Service Centre Nepal Mr. Lekhmani Dangi, Mr. Mohan Bhandari Rolpa, Libang, Rolpa
504 41/053/54 Ojaswy Sabita Endu Club Mr. Prasap Budha Magar, mr. Dubi Roka Magar Dharti Gaun ? 1, Rolpa, Libang-6 Rolpa
505 58/057/058 Lalit Sahitya Parisad Mr. Dal Bdr. Dharti Rolpa, Libang Rolpa
506 73/061/062 Rural Development & Awareness Society Nepal Mr. Shovaram Dangi Rolpa, Libang Rolpa
507 80/062/63 Green Hill Nepal Aakash woli Rolpa Rolpa
508 83/063/64 Lok kalyankari Manch Nepal Dewa Acharcya Rolpa 9741016689 Rolpa
509 67/061/62 Gyanoday Mahila Bikash Sastha Dewa Acharya Rolpa 9741016689 Rolpa
510 78/062/63 Manab Adhikar Tatha Gramin Adharbhut Bikash Karyakarm Khum Bahadur Thapa Magar Rolpa 9748500409 Rolpa
511 132/063/64 All Round Development Center Mr. Yagya Bdr Bista Khanaga-1, Rukum 088-649100 Rukum
512 27/053/54 nfnL u/f+; o'jf ;bg Mr. Lal Bdr. Khatri Khalanga-5, Pipal Neta, Rumum Rukum
513 92/063/64 hgHof]lt o'jf ;bg Mr. Ragabir Roka Chhiwang-5, Rukum Rukum
514 106/063/64 Influential Society of Nepal Machhimi Mr. Ramesh Kumar KC Rukum
515 104/063/64 Women Right Protection and Development Center Mr. Narayan Kumar Shah Rukum
516 127/063/64 Forum for Rural Development Concern Mr. Khamma Bdr. Oli Chhiwang-4, Naya Gaun, Rukum Rukum
517 103/062/63 Nepal Public Awakening Forum Mr. Tek Bdr. Kusari Khalanga-2, Salle, Rukum 019-657005 Rukum
518 163/064/065 New Vision Nepal Shiva lal Acharya Bijayashwari 3 , Rukum 9741160165 Rukum
519 90/062/063 Jeevan nadi gramin bikash Nepal Dharma raj Goasai Bijayashawari 4, Rukum 9851002851 Rukum
520 79/061/062 Rukmeli Social Dev.Centre Nar Bahadur Nepali Mushikote Khalanga,Rukum 9848503664 Rukum
521 72/061/62 Shree Sai Kumari Educational & Social Reform Centre Krishna Bahadur Rokaya Mushikote Khalanga, Rukum !0-657014 Rukum
522 902/059/60 Namuna Integrated Development Council Mr. Shailendra Tuladhar Shaligram Path, Annapurna Tole, Bhairahwa, Rupondehi 071-527205 Rupandehi
523 127/052/53 Lumbini Intrigrated Development Center Mr. Ram Prasad Ghimire B.P. Path, Bairahawa, Rupandehi 071-521513 Rupandehi
524 377/055/056 Lumbini Samaj Mr. Gunbahadur Gurung Sidharth Nagar-6, Rupandehi 071-527114 Rupandehi
525 Mayadevi Janashakti Bikash Pratisthan Mr. Chiranjivi Joshi Mayadevi Chowk, Butwal ? 4 071-540690 Rupandehi
526 Nari Sewamulak Aama Samuha Mr. Prakash Dhakal Malwadi Bazar, Krahiya VDC, Rupehdehi 071-560641 Rupandehi
527 Batavaran Samrakchan Harik Samaj Nepal Mr. Phandra Prashad Sarma Maitri Path, Butwal-8 071-440020 Rupandehi
528 Shidhartha Gramin Bikash Samaj Mr. Bishnu Prashad Wagley Aanamdban, Rupandehi 069-562554 Rupandehi
529 Rupandehi Gramin Bikash Samaj Mr. Bishnu Prashad Bashyal Maitri Path, Butwal-8 01-4480446 Rupandehi
530 Shree Janshewa Club Mr. Prem Narayan Kheral Shanker Nagar ? 5, Rupandehi 071-562222 Rupandehi
531 Pieces Nepal (4Gb lkl8t dlxnf tyf afn aflnsf ;+/If0f s]Gb| Prem Bahadur Dangi, Manju Shrestha Salyan, Khatanga -6 088-520142,081-521314 Salyan
532 150/7 Youth Mobilization For Social Change Rishikesh Jung Shah, Sharda B. Ka. Khalanga-5, Salyan, Rapti 088-520135, 520065, Ktm. 443912, 4438993 Salyan
533 3/163/060/061 Development Center Forum for Peace Nepal Dhana Bdr. Nepali, Sejwal Takura-1, Sahu-Tol, Salyan 088-520160, Salyan
534 5/137056/057 Samajeek Shroot Parichalan Kendra Ekraj Budhathoki Khalanja-5, Salyan 088-520049 Salyan
535 1096/062/063 Garibi Nyunikaranka lagi Samaj Bikas Nepal Thakur Pd. Adhikari, Bhabisara Khadka Marke-4 salyan Salyan
536 1378/062/063 Jankalyankari Nepal Dharma Raj Thapa Hibalcha VDC-7, Madhana, Salyan Salyan
537 1246/061/062 People's Participation for rural development Centre, Nepal (PRD, Nepal) Prakash Dangi Salyan
538 Sahayog Nepal Salyan
539 Save the Nepal Saptari
540 Shaktikala Pratisthan Saptari
541 Dalit Utthan Munch Saptari
542 RDMS Nepal Saptari
543 Jyoti Mahila Club Saptari
544 YubaShaktiKaran Nepal Saptari
545 66/050/051 Village Community Development Centre (u|fld0f ;fd'bflos ljsf; s]Gb|_ Ranjana Sarkaar Sarlahi 046-570061, 4720360 Sarlahi
546 303/056/057 Lovely Motherland Community Development Centre (LOMOCODEC) Ganesh yadav, Gayatri yadav Malangawa-5, Sarlahi 046-520084, Ktm.-4474341 Sarlahi
547 580/061/062 Female Development Nepal Ram Udesh Mahato Hajariya-9, Sarhali 046-540458 Sarlahi
548 538/060/061 Community Development ?Forum, Branch Office (Sarlahi) Raghubir Prashad Kushwah Branch Office Barhathawa-4, Sarlahi 046-520907 Sarlahi
549 577/061/62 Human Environment & Awareness Development Nepal Mr. Ram Ekwal Patel Dhankaul-3, Sarlahi Sarlahi
550 Development Campaign Nepal Mr. Ujjwal K. Singh Malangwa-2, Sarlahi 046-520887 Sarlahi
551 115/054/55 Public Welfare Young Club Mr. Anil K. Gupta Rohuwa-2, Sarlahi 046-520887 Sarlahi
552 1910/064/65 Nabin Nepal Nabin Kumar mallik Sarlahi ( Branch Office ) 9844028153 Sarlahi
553 666/063/64 Dalit Janajati Bikash Pariyojana Dinesh Ram Sarlahi 41691399 Sarlahi
554 450/ 058/059 Sarlahi Prasuti Sewa Sadan Sanjeeb Mainali Sarlahi (Hakhin) 9841892582 Sarlahi
555 322/058/59 People Welfare Integrated Service Society (PISS Nepal) Mr. Chet Pd. Paudel Kamalamai-6, Sindhulimadi, 047-520385, 520500 Sindhuli
556 349/060/061 Fellowship-Nepal Mr. Kumar Dhakal Kamalamai-6, Shikhar Tole, Sindhuli 047-520450, 20093 (O) Sindhuli
557 328/059/60 Sindhuli Integrated Multi purpose Service Society (SIMSS-Nepal) Mr. Yub Raj Paudel Kamalamai-6, Sindhuli 047-520326 Sindhuli
558 401/062/63 Community Development Foundation of Nepal Mr. Shyam K. Karki Kamalamai-6, Sindhuli 047-520447, 520500 Sindhuli
559 Community Development Program Mr. Milan Shrestha Kamalamai-6, Ratanmata, Sindhuli 047-520277, 98510-91101 Sindhuli
560 391/060/61 Prayas Nepal Mr. Milan Shrestha Kamalamai-6, Sindhuli 047-520164, Sindhuli
561 423/063/64 Abhiyan Nepal Mr. Shambhu Raut Kamalamai Municipality -6, Sindhuli 047-520589 Sindhuli
562 Nepal Red Cross Society Rajendra Talchabhadel Sindhupalchwok Chautara 11620134 Sindhupalchwok
563 Friends Awarenss Org. Aginst AIDS Sindhupalchwok Sindhupalchwok
564 413/056/57 Narayan Kirtan Group Bhagwati Devi Shrestha Chautara 9841539902 Sindhupalchwok
565 1047/066/67 Sakar Kamal Kachyapati Chutara 011-690107 Sindhupalchwok
566 Jugal Thalkharka kha. Pa. Tatha Sarsafai Samitte Ghaynendra Kachayapati Chautara 011-69011 Sindhupalchwok
567 761/064/65 Help Nepal Sindhupalchwok
568 220/053/54 Sindhu Kala Punja Birendra Ratna Shakya Sindhupalchwok 9841989079 Sindhupalchwok
569 538/060/061 Community Development-Forum, central office, Lahan (Siraha) Binod Kumar Chaudhari, Lahan, Siraha 033-561864, Siraha
570 568/061/62 Nepal Rajak Jan Kalyan Samittee Ram Jatan Saphi Siraha 033-520038 Siraha
571 345/055/56 Shiv Shakti Youth Club Prakash Adhikari Tileswor Mahato, Mirchaiya 033-550017 Siraha
572 517/059/60 Jan Pragatishil Youth Club Mr. Prabhu Ram Yadav Balahi-8, Siraha 033-540237 Siraha
573 3735/056/57 Ma: Durga Bhawani Club Mr. Bikram Das Lahan-1, Siraha 033-561499 Siraha
574 393/056/57 Project Approach Team for Rural Organization Mr. Pramod Kumar Yadav G.C. VDC Hanuman Nagar -7, Siaraha 033-561864 Siraha
575 596/062/63 Nav Jyoti Bikash Kendra, Mr. Chandra Narayan Chaudhari G.C. VDC Mahadeva Portaha-9 Mijapur. Siraha
576 Apanga Bikash Kendra Siraha Siraha
577 91/063/064 Sagarmatha Ekikrit Bikash Kendra Binod Basnet 9841886284 Solukhumbu
578 403.984375 Sashaktikaran Samaj Mankala BC Chapre, Surkhet Surkhet
579 263/060/061 Human Development and Social Service Center (HUDASSC) Mr. Dillu Prashad Birendranagar-6, Surkhet hudassc@yahoo.com.np 0977-83-521504, Surkhet
580 Bikashca lagi Suchana Munch Hari Prashad Adhikari, Laxmi Gandharba Birendranagar-6, Surkhet Surkhet
581 181/056/057? UNESCO Society Ramita Khadka, Birendranagar-6, Surkhet 083-522449 Surkhet
582 193/056/057? Nepal UNESCO Club Tilak Gandharba, Premkala Bhandari Utterganga-8, Tatapani Gandaki line, Surkhet 083-522042 Surkhet
583 83/053? Nepal Mahila Tatha Balbalika Sanrachan Samaj Indra Prashad Sharma, Laxmi Khadka Birendranagar-6, Surkhet Surkhet
584 302/061? Nepal Dalit Tatha Janajati Bikash Kendra Binod Tiwari,Bhabi Ramjali Birendranagar-6, Surkhet 083-522228 Surkhet
585 261/ 059/060 Huam Rights Campaign Society Laxmi Chaudhari Birendra Nagar Surkhet
586 281/060/061 Karnali ? Bheri Intregrated Rural Development Society Chandra Prashad Thani Binrendra Nagar 6, Buddhapath 9858050400 Surkhet
587 162/056/57 Interdependent Society Surkhet Vivik Kumar Mahi Surkhet 083-520669 Surkhet
588 364/062/063 Manav Adhikar Samrakshan Samaj Man Bahadur BK Birendra Nagar, Surkhet 083-521271 Surkhet
589 268.9836066 Nepal Priya Samaj Shanti Kadel Bidyapur 8 Surkhet 083- 522042 Surkhet
590 411/063/064 Sahara Ashal Sasan Club Yam Lal Gimire Bidyapur 9 Surkhet 083- 522042 Surkhet
591 46/051/052? Jana Sewa Sangh Hari Prashad Sharma Birendranagar-6, Surkhet 083-522447 Surkhet
592 82/053? Nepal Unemployment Elimination Organization Thani Prashad Ghimere, Bhumisara Malla Birendranagar-6, Surkhet Surkhet
593 278/060? Nepal Civil Society (CIS Nepal) Om Prakash Lamichhane Birendranagar-6, Surkhet 083-522042, 522228 Surkhet
594 Nepal Poverty Eradication Help Centre Narayan B. Ka. Utterganga-8, Tatapani, Surkhet 081-522156, 521422, 522228 Surkhet
595 262/060/061? Non Government Organization Coordination Committee(NGOCC) Nabin Regmi, Birendranagar-6, Surkhet 083-522228 Surkhet
596 Nepal Red Cross Society Ms. Meena Subba Deseiline, Dharan ? 6 026-521032 ? Sunsari
597 644/609/056/057 Women and Children Awareness Centre Dambari Yongan Dharan, Sunsari 025-521819, Sunsari
598 Tha Reiyukai Nepal Dharan, Sunsari Sunsari
599 466/054/55 Samyak Shiksha Samuha Mr. Mohan Shrestha Dharan-12/151, Sunsari 025-522083 Sunsari
600 1210/063/064 Motherchild & Environment Awareness Center Ms. Rukmani Maskey Mahendra path, Dharan 025-522623 (O) Sunsari
601 694/056/057 Sundar Samaj Nirman Samuh (SSNS) Mr. Hem Raj Subedi Panchkanya-2, Sunsari 025-526564 Sunsari
602 101/060/061 Youth Vision Society Ms. Suvechchha Adhikari Dharan, Sunsari 025-524797 Sunsari
603 159/051/52 Save the Earth Mr. Puspa Bhattarai Itahari-4, Sunsari 025-560665 Sunsari
604 UPKA Nepal Shubha Chandra Rai Sunsari
605 1169/056/57 Multi purpose Community Dev. Centre Uma Bastola Sunsari 01-5521702 Sunsari
606 Confused in CDO reg. Gramin Bikash Tatha Batabaran Sanrachan Kendra Harihar Pande Syanja 075-520830, 520831 Syanja
607 Surya Dutta Dhakal Memorial Foundation Mr. Narayan Prashad Poudel Putali Bazaar, Syanja 063-420497 Syanja
608 916/059/060 lrnfpg] afF; ;fd'bflos ;]jf s]Gb| Mr. Kamal Pd. Paudel lrnfpg] afF;, :of?hf 063-620195 Syanja
609 914/059/060 cf?vs{ ;fd'bflos ;]jf s]Gb| cf?vs{, :of?hf Syanja
610 913/059/060 km]bL vf]nf ;fd'bflos ;]jf s]Gb| Mr. Leknath Parajuli km]bL vf]nf?(, :of?hf 063-620118 Syanja
611 912/059/060 ef6vf]nf ;fd'bflos ;]jf s]Gb| Mr. Krishnasaran Sharma ef6vf]nf?^, :of?hf 063-620125 Syanja
612 540/053/054 rf}tf/L o'jf Sna Mr. Tanka Pd. Dhakal kmfkm/y'd?$, :of?hf 063-420497 Syanja
613 15604/060/061 ;fd'bflos ;]jf s]Gb| lhNnf ;dGjo ;ldlt Mr. Narayan Pd. Paudel k'=a=g]=kf=?!, :of?Hf 063-420497 Syanja
614 1068/063/064 Dffgj ldng s]Gb| Mr. Arjun K. Paudel cf?vs{?^, :of?hf 063-620218 Syanja
615 726/055/056 cf?wL vf]nf ljsf; tyf jftfj/0f zf]5tf ;d"x Mr. Jayram Paudel ;]tL bf]jfg?!, :of?hf 063-420546 Syanja
616 0891/057/058 cf?wL vf]nf ckf+u ;]jf ;+3 Mr. Padam Pd. Pandey jfln˖#, :of?hf 063-440113 Syanja
617 918/059/060 ;fd'bflos ljsf; cg';Gwfg tyf tflnd s]Gb| Mr. Indra Bdr. Godar Putalibazar-1, Syanja 063-420013 Syanja
618 1086/063/064 Community Base Health Service-Nepal Mr. Badri P. Wagle Putali Bazar-1, Syangja 98460-30894 Syanja
619 1075/063/064 >L ;fdflhs ;]jf ;+3 Mr. Prithvi Pd. Pokharel Putali Bazar-1, Syangja 063-420029 Syanja
620 910/059/060 Bichari Chautara Community Service Center Mr. Baburam Paudel Bichari Chautara VDC-3, Syangja 063-690158 Syanja
621 1227/065/66 Diyalo Kabita Tiwari (Gaire) Syanja 063-440432 Syanja
622 745/056/057 ;fd'bflos ljsf; >f]t s]Gb| Mr. Dayaram Lamichanne km]bL vf]nf?!, :of?hf 063-620125 (F) Syanja
623 Samata Nari Kendra Tara Malla Police Bagar VDC Syanjha 063-420544 Syanja
624 572/54/55 Nara Narayan Pustakalaya Purna Chandra Ghimere Jamune 7 ,Baletar, Tanahu 9846066162 Tanahu
625 179/50/51 Vyas Nagar Ama Samuha Sarita Wagle Byas Nagar Palika Ward No 10 065-560570 Tanahu
626 1315/64/65 Tanahu Development Society Suman Ghimere Vyas 8, Tanahu 9856023184 Tanahu
627 615/55/57 Chandika Bikas Sewa Samiti Dhiresh Khanal Anandapur Tanahu. 9846065070 Tanahu
628 1321/064/65 Tanahun Women Awareness Society Sujan Khanal Vyaas 10, Tanahu 065- 560032 Tanahu
629 181/51/52 Vyas Youth Club Sushil Khanal Chapaghat, Tanahu 065-560032 Tanahu
630 636/55/56 Samaj Sudhar Yuba Club Deepak Bhattarai Jamune 7 Tanahu dipu_bh@hotmail.com Tanahu
631 21/049/50 Nepal Women Entrepreneurs Association (NWEA) Lila Bokhim Phungling-5, Budda Chowk Taplejung 024460220/ 9741085699/024460096 (f) purnasanpang@gmail.com Taplejung
632 01/021/22 Nepal Red Cross Society Bhupati Lala Shrestha Myanglung-1 Terathum 026-460101 Terathunm
633 G]fkfn Ifo/f]u lgjf/0f ;+:yf zfvf Kishor chandra Dulala Myanglung-1 Terathum 026-460101 Terathunm
634 9/048/49 Deurali Society Kapil Dev Singhak Myanglung, Terathum 026-460304 Terathunm
635 103/055/56 Dalit Sachetana Samaj Kumar Bisankhe Myanglung, Terathum Sajankumar_bishankhe@yahoo.com Terathunm
636 209/060/61 Community Awareness Development Society, Nepal (CADS) Kishor Chandra Dulal Myanglung-1 Terathum 026-460377 Terathunm
637 264/063/64 Equal Access Terhathum Dhurba Dangi Myanglung, Terathum 026-460363/ 9842085568 Terathunm
638 48/052/53 Sri Mahila Utthan Prerana Kendra Shri Laxmi Shrestha Myanglung, Terathum 026-460104 Terathunm
639 168/57/58 Gramin Samaj Kendra Tulsi Adhikari Tamphala-9 Terathum 026-680043 Terathunm
640 Manakamana Samudayaik Bikash Kendra Terathunm
641 Local Devlopment For Uadayapur Uadaypur
642 Usha Kiran Mahila Bahuuddeshiya Sastha Uadaypur Uadaypur
643 602/065/66 Agency for Community Development & Change Madhav Prkash Parajuli Madhav Parajuli Uadaypur 9842829074 Uadaypur
644 31/049/50 Human Rights & Environment Development Uadaypur
645 361 Udayapur Development group Gyani maya Danuwar, Shiva Sankar Shrestha, Sani Danuwar Triyuga-2, Udapur 01-2132020, 035-420677 Uadaypur
646 167053/054 Community Children Development and Women awareness center Meena Khadka, Katari-4, Udayapur 035-421037, Uadaypur
647 134/053/6/10 Nepal Social Development and Public Empowerment Centre Mr. Phuleshwor Pd Chaudhari, Durga Tole-3, Udayapur 035-420079 Uadaypur
648 326/059/5/9 Rural Ethnic Peoples' Development Forum, (REPDEF- Udayapur Mr. Bhot Raj Rai, Ms. Shanta Rai Gaighat-2, Udayapur 035-420730 Uadaypur
649 390/060/12/16 Integrated Rural Development Society Ms. Mausam Rai Gaighat-2, Udayapur 035-420643 Uadaypur
650 438/062/5/13 Biru Jan Kalyan Samittee Mr. Jit Bdr. Rai Pokhari-8, Nigale, Udayapur C/O 993350045 Uadaypur
651 44050/9/20 Adarsh Public Empowerment Society Nepal Mr. Anil K. Chaudhari Hadiya ? 1, Devdhar, Udayapur C/O 035-420099 Uadaypur
652 71/2051/10/1 Jalpa Youth Group Mr. Pushpa Raj Pokhrel Jalpa Chilaune-3, Udayapur 035-420212 Uadaypur
653 46/050/51 Social Inclusion Initiative ;fdflhs ;dfj]zLs/0f k|of; Mr. Ajaya Shah Triyuga-2 Gaighat, Udayapur 035-420079 Uadaypur
654 165/053/54 Rural Rehabilitation Centre Ms. Ganga Pariyar Triyuga-1 Gaighat, Udayapur 035-420479 Uadaypur
655 413/061/62 Community Service Improvement Forum Nepal Ms. Pramila Rai Triyuga-2 Gaighat, Udayapur 035-420730 Uadaypur
656 400/061/62 Dalit Network Udayapur Ms. Laxmi Pariyar Triyuga-2 Gaighat, Udayapur 035-420082 Uadaypur
657 9/047/48 Chelibeti Club Udayapur Ms. Tara Rai Triyuga-1 Gaighat, Udayapur 98528-30675 Uadaypur
658 396/060/61 Female Awareness Campaign Team (FACT) Mausam Rai Udayapur 9842826740 Uadaypur
659 12/048/49 Srijana Mahila Club Kalpana Mote Udayapur 035-420479 Uadaypur
660 528/063/64 Nepal Dalit Samaj Sewa Gadul man B.K. Udayapur Uadaypur
661 379/060/61 Muladhar Mahila Sewa Kendra Nilam Khan Tri.Na. Pa-10 Deuri 9852831084 Uadaypur
662 631/065/66 Mitra Udayapur Bimala Rai 035-420276 Uadaypur